maandag 5 t/m zaterdag 10 augustus 2024 (54ste editie)

Gedragsregels

Naar aanleiding van voorgaande jaren en in het belang van de veiligheid voor ons allen hebben wij gemeend, als bestuur van de Stichting Kleine Tour Steenbergen, een aantal regels op te stellen. De Kleine Tour moet namelijk voor iedereen een leuke, gezellige en sportieve week zijn.

  • Tijdens de Tourweek staat respect voor een ieder hoog in het vaandel, alle deelnemers dienen zich normaal en fatsoenlijk te gedragen.
  • Het is verboden om discriminerende taal te gebruiken tegen andere deelnemers, tourleiding, ploegleiders, medewerkers en publiek gedurende de hele Tourweek. Hetzelfde geldt voor ruzie maken, vechten of uitschelden.
  • Om de veiligheid tijdens het etapperijden te verhogen zullen de juryleden extra alert zijn.
  • Deelnemers mogen op onaangepast gedrag/taalgebruik aangesproken worden door ploegleiders, bestuursleden en medewerkers van de Kleine Tour.
  • Mocht een rennertje herhaaldelijk onaangepast gedrag vertonen zal er een gesprek plaatsvinden tussen het desbetreffende rennertje, ploegleiders, ouders/verzorgers en Tourleiding. Dit kan leiden tot een officiële waarschuwing. Een tweede officiële waarschuwing leidt automatisch tot einde deelname aan de Kleine Tour.

Bestuur Kleine Tour Steenbergen.

Top