maandag 23 t/m zaterdag 28 augustus 2021 (51ste editie)

Inschrijven MEISJES verlengd t/m …. april 2021 Let Op!! Wie het eerst komt, die het eerst……

Deelname
Na indeling van uw zoon / dochter in een bepaalde ploeg zal het inschrijfgeld moeten worden voldaan. Na betaling is de inschrijving pas definitief. Bij afzegging tussen de missverkiezing en de Kleine Tourweek zal geen restitutie van het inschrijfgeld plaatsvinden. Jongens die aan het begin van de Tour nog geen 8 jaar zijn kunnen niet worden ingeschreven. Meisjes die aan het begin van de Tour nog geen 9 jaar zijn kunnen niet worden ingeschreven. Jongens en meisjes woonachtig buiten de gemeente Steenbergen kunnen niet worden ingeschreven.

Aansprakelijkheid
De organisatie van de Kleine Tour Steenbergen gaat er van uit dat uw zoon/dochter Wettelijk Aansprakelijk verzekerd is via de ouder(s) of verzorger(s). Eventuele schade aan derden en/of lichamelijk letsel komt voor rekening van de eigen WA-verzekering en dient dan ook hierop te worden verhaald. De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gebeurtenissen voor, tijdens of na alle activiteiten georganiseerd door de stichting Kleine Tour Steenbergen. Door eenvoudige deelname gaat uw zoon / dochter c.q. zijn/haar ouder(s) of verzorger(s) hiermee akkoord.

Privacy
Persoonsgegevens van leden worden door Stichting Kleine Tour Steenbergen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen: Administratieve doeleinden, Communicatie over deelname en/of noodzakelijke mededelingen en het informeren d.m.v. nieuwsuitingen. Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger bij inschrijving via het inschrijfformulier. Het volledige privacy beleid van Stichting Kleine Tour Steenbergen is terug te vinden op: https://www.kleinetour.nl/privacybeleid/

Door onderaan het formulier op Submit te klikken gaat u akkoord met bovenstaande en dat u zich confirmeert naar het algemeen reglement, het wedstrijdreglement, privacy beleid en de gedragsregels zoals die beschreven staan in het programmaboekje.

Top